© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Sık Sorulan Sorular

Tat Gıda’nın ortakları kimlerdir?

Detaylı Ortaklık Yapısı için tıklayınız.

Tat Gıda hissesi hangi borsada işlem görmektedir ve hisse sembolü nedir?

BİST (1993), sembol TATGD

Tat Gıda’nın ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır?

Tat Gıda’nın ödenmiş sermayesi 136.000.000 TL olup, her biri 1 Kr. nominal değerli 13.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Tat Gıda’nın finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

Tat Gıda’nın konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standarları’na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır.

Tat Gıda’nın kar dağıtım politikası nedir?

Tat Gıda’nın Kâr Dağıtım Politikası icin tıklayınız.

Tat Gıda bu yıl kar payı dağıttı mı?

Tat Gıda’nın geçmiş yıllara ait kar payı ödemeleri ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesine göre, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

Şirketimizde Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında daha detaylı bilgiyi www.mkk.com.tr adlı web siteden temin edebilirsiniz.

Tat Gıda finansal sonuçlarını ne sıklıkla açıklamaktadır?

Tat Gıda finansal sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle açıklamaktadır.

Tat Gıda’nın yatırımcı ilişkileri yetkilileri ile nasıl iletişime geçebilirim?

Yatırımcı ilişkileri ekibimize yatirimciiliskileri@tat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.