© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Tat Gıda, bugün ve gelecekte daha yaşanılabilir bir dünyanın daha olumlu bir sosyal ve ekonomik yapıya ulaşması için, sürdürülebilirlik çalışmalarını küresel ölçekte belirlenen ortak amaçlara katkı sağlayacak şekilde her geçen yıl yoğun bir şekilde devam ettirmektedir.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Tat Gıda, sürdürülebilirlik performansını son dönemde ivmeli bir şekilde artırmıştır. 2022 yılında tüm ESG performans alanlarında gerçekleşen çalışmaları ile, Topluluğumuz ve küresel iş dünyasının artan oranda katılım sağladığı yeni iş anlayışı ile daha aktif ve uyumlu bir kurum haline gelmiştir. Tat Gıda bu performansıyla çağdaş sürdürülebilirlik anlayışının taleplerini karşılayacak özgün bir model ile devam etmektedir. Hedefleri küresel ölçekte daha net olan ve daha çok katılım sağlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile iş dünyasının bu hedeflere ulaşmak için oluşturduğu yol haritalarının çerçevesini belirleyen Dünya Ekonomik Forumu’nun çevre, sosyal ve yönetim alanı metrikleri, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da temelini oluşturmaktadır. Paydaş kapitalizmi metrikleri ile uyumlu biçimde oluşturduğu sürdürülebilirlik modelini Değerler, Dünya, İnsan ve Toplum olarak dört ana başlıkla yürütmektedir. Tat Gıda, 2022 yılı içinde tüm bu başlıklarda kurumsal katkısı ve etkisi üzerinde daha detaylı olarak çalışmış, hedeflerini net olarak belirlemiştir. Toplumsal gelişime, yerel ve küresel ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısına, tüm iç ve dış paydaşların sağlık ve esenliğinin gözetilmesine ve gezegenin korunmasına dair net hedefler konulmuştur. Ayrıca bu hedeflere ulaşmak için sergilenen performansı daha takip edilebilir, raporlanabilir ve hesap verebilir bir altyapı üzerine inşa etmek yönünde teknik çalışmaları da hızlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

2022 yılı boyunca sürdürülebilirlik yönetimi iç paydaşların süreçlere daha aktif olarak katılımına odaklanmış, etkin çalışmalar ile bu katılımın her geçen gün artmasına olanak sağlanmıştır. Tat Gıda sürdürülebilirlik yönetimi bugün daha geniş bir zemin üzerine oturmuş, kurum içi paydaşların çalışmalarını ve hedeflerini daha net algıladığı ve gelişime aktif olarak katkı sağladığı bir yapıya ulaşmıştır. Sürdürülebilirlik yönetimi komite toplantıları, çevresel ve sosyal performans konularının gözden geçirildiği, yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların tartışılarak karara bağlandığı, hedef ve yol haritalarının netleştirildiği öncelikli toplantılar haline gelmiştir. Tat Gıda sürdürülebilirlik yönetimi, en üst düzeyde katılım ile tüm iç paydaşlar tarafından katkı sağlanan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Tat Gıda sürdürülebilirlik yönetimi komiteleri dış paydaşların da katılımını sağlayacak yönde çalışmalarını yoğunlaştırmış, tüm değer zincirinde yer alan unsurların karar alma süreçlerindeki temsiliyetini eşitlikçi bir biçimde artırmaya yönelik uygulamaları projelendirme sürecine girmiştir. Bu yöndeki kültürel dönüşüm adımlarından biri olarak “hayatlara tat kattık” işveren markası projesi ile somutlaştırılmış ve hayata geçirilmiştir.

Kökümüz

Değerler

TAT Gıda, insanlığa değer katan, sağlıklı, güvenilir ve erişilebilir ürünler sunmayı amaçlamaktadır. TAT Gıda, tüm paydaşları ile etik işbirlikleri kurmayı ilke edinen kurucu değerlerine bağlı, geleceğimiz için risk ve fırsat analizlerini yapabilen, her sürecinde kaliteyi merkezine alan yönetim anlayışı ile, güvenilir bir dünya markası olmayı hedeflemiştir.

Toprağımız

Dünya

TAT Gıda, insanlık olarak varlığımızın gezegenimizin varlığının sürekliliğine bağlı olduğunun bilincindedir. TAT Gıda, tarladan tabağa kadar tüm süreç ve faaliyetlerini toprağımızın, suyumuzun ve havamızın sağlığını koruyacak şekilde gerçekleştirmeyi ilke edinirken, iyi tarım uygulamaları ile gezegenin korunmasına destek vermektedir.

Emeğimiz

İnsan

TAT Gıda, çalışanları, mühendis, yönetici ve başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm iş ortakları ile emeğe saygılı bir kurumdur. TAT Gıda, daha yaşanabilir bir dünyanın tesisi için, paydaşlarının ayrımcılık ve önyargıdan uzak bir ortamda, fırsat eşitliğine azami düzeyde önem vermekte; tüm paydaşların karar süreçlerine katkısına saygı duymaktadır.

Paylaştığımız

Toplum

TAT Gıda, değerlerini, toprağını ve emeğini tüm paydaşları ile paylaşmaya, tüm ürünlerinin erişilebilir olmasına dikkat eder. TAT Gıda, faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde, içinde bulunduğu toplumsal yapının zenginleşmesine, geliştirici faaliyetleri ile geleceğe hazır olmasına dikkat eder, bu yönde kesintisiz olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütür.