© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Kurumsal Değerlerimiz

“Herkesi iyi ve sağlıklı gıdaya ulaştıracak dönüşüme öncülük etmek için varız!”

#HayatlaraTatKattık

Kurumsal Değer ve Davranışlarımız:

Dayanışma

Farklı fikirleri tarafsız ve önyargısız dinleriz.
“Ben” değil “Biz” merkezli çalışırız.
Bireysel hedeflerimizi önemsediğimiz kadar, ortak hedeflerimizi de sahipleniriz.
Bilgi ve deneyimlerimizi şeffaf bir şekilde birbirimizle paylaşırız.
Pozisyondan bağımsız ve önyargısız olarak, empati ile her görüşü destekleriz.

Cesaret

Fikirlerimizi paylaşmaktan çekinmeyiz.
Değişimden korkmaz, parçası olmaktan mutluluk duyarız.
Değişen trendleri, müşteri beklentilerini takip eder, işimize entegre etmenin yollarını ararız.
Bilmediğimiz alanları merak eder, yeni uygulamaları araştırırız.
Yeni fikirlere karşı iyi bir dinleyici oluruz.

Azim

Engeller karşısında yılmadan yolda kalmaya devam ederiz.
Çözüm bekleyen konuları açık görüşlülükle ele alırız.
Zorlukların ve sorunların kök nedenini araştırırız.
Çözüm üretmek için inisiyatif alırız.
Başarıyı paylaşırız, başarısızlıklardan ders çıkarırız.

Sınırsızlık&Açık Fikirlilik

İşimizde her zaman global bakış açısıyla ilerleriz.
Çeşitliliği ve kapsayıcılığı yüksek takımlarla yol alırız.
Sıra dışı ve yaratıcı düşünme becerilerimizi geliştiririz.
Konfor alanımızda kalmayı sevmeyiz.
Sınır tanımayan, açık fikirli, yaratıcı önerileri destekleriz.

Sürekli Gelişim

İşimizi geliştirici bir tutum sergileriz, her zaman +1 koymaya çalışırız.
Bireysel olarak kendimize öğrenme hedefleri koyarız.
Her konuyu yeniden ve farklı bir şekilde değerlendirmeyi severiz.
Her yaptığımız işten bir öğreti çıkarır, gelişimle yola devam ederiz.
Geliştirici geri bildirim vermeye özen gösteririz.

Müşteri Aşkı

Bizim için her yeni fikrin başlangıç noktası müşteridir.
Müşterinin sesini kendi sesimiz gibi içselleştiririz.
Müşterinin iyiliği ve sağlığı için heyecanla çalışırız.
Müşterilerimizle şeffaf bir şekilde iletişim kurarız.
Aile sofralarında yer almanın sorumluluğu ile çalışırız

Liderlik Değer ve Davranışlarımız:

Dayanışma

Tat Lideri, aynı hedef için çalışan, “Biz” olarak hareket eden bir ekip yaratır. Bu duygu ve davranışı destekler, motive eder.
Tat Lideri, tüm çalışanların görüşlerine değer verir, fikirleri önyargılı yargılamaz, tüm fikirlere saygı duyar. Yeni fikirleri teşvik eder.
Tat Lideri, ekip motivasyonuna değer verir. Ekibin kendi içindeki iletişimi ve işbirliğini destekler.
Tat Lideri, çözüm odaklı yaklaşımla paydaşları ile sürekli işbirliği halindedir.
Tat Lideri, ekip içinde bilgi akışını önemser ve ekibi kritik karar konularında dahil eder. Ortak başarıyı önemser. Ekibine sorumluluk verir, onları bilgi ve deneyimiyle yönlendirir.

Cesaret

Tat Lideri, korku kültürüne izin vermez, çalışanların fikirlerini rahat, açıkça paylaşacağı bir ortam yaratır, çalışanı cesaretlendirir.
Tat Lideri, değişime öncülük yapar, değişimin gerekliliklerini aktarır, çalışanların değişimi benimsemelerini kolaylaştırır.
Tat Lideri, organizasyonu stratejilere taşıyacak tüm yenilikleri, gelişme ve trendleri takip eder, ekiple paylaşarak işe adapte edilmesini sağlar.
Tat Lideri, her zaman gelişim odaklı zihniyeti ile ekibinin gelişimine öncülük yapar. Ekip içinde açık ve güvene dayalı iletişimi benimser.
Tat Lideri, müşteriyi işinin odağında tutar. Müşterinin ihtiyacı ve memnuniyetini her zaman önemser, müşterisi için değer yaratırken cesur davranır.

Azim

Tat Lideri, engellerin aşılmasında ekibine her zaman destek olur, çözüm konusunda mentorluk yapar.
Tat Lideri, ekibin karşılaştığı zorlukların nedenlerini araştırır. Ekibini zorluklarla baş etmeleri için destekler, engeller karşısında yılmamaları için motive eder, destek olur.
Tat Lideri, ekibine çözüm üretmesi konusunda insiyatif verir, destekler.
Tat Lideri, ekipte yapılan tüm işlere değer verir. Ekipteki her çalışana saygı duyar.
Tat Lideri, ekip içinde başarısızlıklardan ders çıkarılacak bir ortam yaratır. Ekibin gelişimi için ekibine yol gösterir.

Sınırsızlık&Açık Fikirlilik

Tat Lideri, ekiplerde çeşitliliği kucaklar, kapsayıcılığı yüksek bir liderlik sergiler.
Tat Lideri; düşüncenin önüne hiçbir engel koymaz. Devamlı yeni fikirler üretir ve ekibini teşvik eder.
Tat Lideri, önyargıdan uzaktır. Fikirleri ve düşünceleri önyargısız dinler, değerlendirir. Daha önce denedik olmadı demez.
Tat Lideri; açık fikirlidir. Gelişmek ve geliştirmek için yaratıcı fikirlerin önünü açar. Beraber çalıştığı ekiplerin yaratılıcılığını destekler, ekibini yeni fikirler üretmesi için yüreklendirir.
Tat Lideri, konfor alanında kalmayı sevmez. Gelişmek için yeniliğin ve gelişimin önemine inanır. Yeni iş yapış tarzlarını denemekten çekinmez.

Sürekli Gelişim

Tat Lideri, her zaman gelişim odaklıdır. Ekibi ve işi geliştirerek motive olur.
Tat Lideri; kişisel ve organizasyonel gelişimi destekler, ekibindeki her ekip üyesinin gelişimini planlar, gelişim hedefleri koyar. Ekip üyelerinin daha iyi performansa ulaşmaları için teşvik eder.
Tat Lideri, öğrenme odaklı bakış açısıyla hareket eder, gelişimle hedeflere doğru ilerler.
Tat Lideri’nin tutkusu, motivasyonu yüksektir. Ekibin motivasyonunu yüksek tutar.
Tat Lideri, takımın gücüne inanır, iyi bir takımın oluşması konusunda takımı destekler, liderlik eder.

Müşteri Aşkı

Tat Lideri için müşteri her zaman merkezdedir. Müşteri beklentileri, ürün ve süreçlerde yol göstericidir.
Tat Lideri; kaliteden asla ödün vermez, müşterinin sağlığı ve iyiliği her şeyden önde gelir.
Tat Lideri; iç ve dış müşteriden sürekli geribildirim alır. Gelen geribildirimleri önemser ve çözüm, geliştirme yolları arar.
Tat Lideri; müşteriyle açık, güvene dayalı iletişim kurar.
Tat Lideri; farklı coğrafya ve kültürlerdeki müşterilerine göre ürünü ve süreci tasarlar.