© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Etik Yaklaşım

Tat Gıda Sanayi A.Ş. insan hakları ve çalışan hakları konusuna azami ölçüde dikkat etmekte, bu konuda iç ve dış denetim kuruluşları tarafından yaklaşım ve uygulamalarının denetlenmesini sağlamakta, sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki performansını sürekli kontrol etmektedir.

İşin sürdürülebilirliği, Şirketi geleceğe taşıyacak nitelikli ve deneyimli çalışanlara bağlı olduğundan, çalışanlarımıza kendilerini mutlu ve verimli hissedecekleri, gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken birincil yaklaşımımız; temel insan haklarına saygı ve sürekli iyileştirme odaklı olmaktır.

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri bu sistemin sürekliliğini sağlamamızda büyük önem taşımaktadır. Etik davranış kurallarımız, personel yönetmeliği ile aynı doğrultu ve uyum çerçevesinde olup tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Etik kuralların işleyişi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması Şirket bünyesinde Genel Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Müşaviri ve Endüstriyel İlişkiler Yöneticisinden oluşan Etik Kurul aracılığıyla gerçekleşmektedir.İş’te Eşitlik Bildirgesi

Şirketimizin 2013 yılında imzaladığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Bildirgesi’ne uyum göstermekte ve bildirgede yer alan taahhütleri gerçekleştirmeye yönelik olarak yeni uygulamalar geliştirmeyi sürdürmektedir.İş’ te Eşitlik

15 Ocak 2013 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomi Forumu işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Platformu’nun hazırladığı “İş’te Eşitlik Bildirgesi” ni imzalamıştır.

Buna göre, Türkiye’nin en fazla kadın istihdamı sağlayan Topluluğu olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik aşağıdaki ilkelere uyarak, ülkemiz genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuruz.

İş’te Eşitlik İlkeleri

  • Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız.
  • Tüm çalışanlarımıza kadın-erkek cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
  • Kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz.
  • Kadın-erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız.
  • Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
  • Tüm çalışanlarımızın kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız.
  • Çalışma ortam ve uygulamalarımızda iş-aile yaşam dengesini korumaya özen gösteririz.