© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Etik Kurallar

Tat Gıda Etik Kurallar

Tat Gıda, evrensel insan haklarına ve etik değerlere, yasal düzenlemelere, iş süreçlerinde şeffaflığa ve adil olmaya ve sosyal sorumluluğa önem vermektedir. Rüşvetle mücadeleyi de içeren ‘Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ dokümanı bütün personelimize verilmekte, intranet ve web sitemizde tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın erişimine açık olarak yer almaktadır. İşe giren Tat Gıda çalışanları, oryantasyon sürecinin parçası olarak yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi de içeren Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini öğrenmektedir.


Tat Gıda Etik İlkeler 

Etik kurallar ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hükümler Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin belirli maddeleriyle de düzenlenmektedir. Söz konusu metinlerin ilgili hükümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.