© 2023 Tat. All rights reserved.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Tat Gıda her türlü ayrımcılığı ve önyargıyı ortadan kaldıran bir yönetim yaklaşımıyla, çalışanlarını objektif kriterler ve süreçlerle değerlendirmektedir. Her seviyeden çalışana fırsat eşitliği sunabilmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Koç Holding tarafından topluluğunun genelinde her kademede eşitliğin sağlanması için, önce 2015 yılında İş’te Eşitlik Bildirisi imzalanmış; sonrasında Koç Holding ile birlikte 30 Topluluk şirketi BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) imzacısı olmuşlardır. Koç Holding, UN Women tarafından yürütülen HeForShe hareketinin 10 Etki Lideri’nden biridir. Bu çalışmalar doğrultusunda kadın istihdamının artırılması konusunda da aktif destek sunmaktadır.

Tat Gıda Koç Topluluğu’nun küresel planda destek olduğu “HeForShe” inisiyatifini desteklemekte, bu kapsamda öncelikle kadın çalışanlarının daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabileceği, kariyerlerinde yükselebileceği ve eşit olanaklardan faydalanabileceği toplumsal cinsiyet duyarlı iş ortamları yaratmayı hedeflemektedir. Tüm çalışanları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla toplumsal cinsiyet duyarlılık eğitimleri düzenlenmektedir.