© 2023 Tat. All rights reserved.

Genel Kurul Toplantıları

2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

İndir

20 Mart 2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

20 Mart 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir

13 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

17 Mart 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

17 Mart 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir

2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

19 Mart 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

19 Mart 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir

2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

19 Mart 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

19 Mart 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir

2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

İndir

11 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

11 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Yatırımcı Sorularına Yazılı Verilen Cevaplarımız

İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

İndir

Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenmiş Bilanco ve Gelir Tablosu

İndir

13 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir

27 Mart 2017 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

İndir

27 Mart 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İndir