© 2024 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyarız.

Şirketimiz, çalışanlar ve sendika arasında oluşturduğu güven çerçevesinde ilgili tüm mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesinin gerekleriyle uyum içinde hareket ederek iş yerindeki çalışma barışını, uyum ve huzurlu bir çalışma ortamını korumaya özen göstermektedir.