© 2023 Tat. All rights reserved.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TAT Gıda, proaktif  iş güvenliği  yaklaşımı ile, tüm insan kaynaklarını iş kazası sonucu yaralanmalardan, meslek hastalıklarından korumayı, çalışanlarda iş güvenliği bilinci ve kültürü oluşturulmasını hedefler.

Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı, Koç Topluluğu politika ve prosedürlerine uyumlu çalışmayı,
  • Sürekli iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Tüm insan kaynağının İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile ilgili görüşlerini almayı ve katılımlarını sağlamayı,
  • Güvenli çalışma ortamı oluşturarak tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, 
  • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak, İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri ve performansını sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir sıfır iş kazasına ve sıfır meslek hastalığına ulaşabilmeyi, 

taahhüt eder.