© 2023 Tat. All rights reserved.

Ücretlendirme

Çalışanlarımızın toplam gelirlerinin güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi, adil ve kurumsal politikalara göre belirlemesi ücret sistemimizin temel amacıdır.

Tat Gıda Şirketimizde:

• Ofis çalışanlarının ücret politikaları; işin içeriği ve iş büyüklüklerine dayalı KF İş Değerlendirme Sistemi esas alınarak belirlenmektedir. Bununla birlikte, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sisteminin uygulanmasına da özen gösterilmektedir. Yine, performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda bireysel ücretler değerlendirilip gözden geçirilmektedir. Şirket, her yıl çeşitli ücret araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurarak ücret ve yan fayda stratejilerini gözden geçirmektedir.

• Saha çalışanlarının ücret ve ücret artışları, Şirket ile Tekgıda-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri kapsamında belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Çalışanlarımıza;

• Yılda 12 maaş + 4 maaş ikramiye olmak üzere toplam 16 maaş,

• Üçlü Sosyal Yardım Paketi (yıllık izin kullanımlarında izin harçlığı, dini bayramlarda bayram harçlığı, aylık yakacak yardımı),

• Belirli kademe, pozisyon ve işlerde çalışanlara prim, imkânı sunulmaktadır.